MAGIC
WAND
SOLUTIONS


(WEB + MULTIMEDIA + 3D) * (DESIGN + PROGRAMMING) SOLUTIONS

WHAT YOU DREAM IS WHAT YOU GOT
plus
a little of mAgic
 
JOBS v

 

Потребни PHP/MySQL програмери за развој информационог система за факултет у Београду c

Студију MagicWandSolutions потребни су искусни PHP/MySQL програмери за укључење у развој информационог система за факултет у Београду, а потом и у другим пројектима.
За програмере који се покажу могуће скоро подизање у статус Arhict Manager-а.

(Вероватно се у веома скором року отвора позиција за још два нова програмера тако да овај оглас остаје актуелан на дужи период.)

Програмер ће већином радити од куће пуно радно време, уз вођење сатнице и комуникацију са Project managerom, али и повремене састанке или заједнички рад.

Наравно, могућ је рад и на факултету, ако неком више одговара социјални однос.

Такође, биће потребни састанци сваких недељу/две дана. Ако особа живи изван Београда, могуће је организоватио аудио конференције.

Веома пожељно је да особа има broadband интернет конекцију, по могућности flat.

Изабрани програмер добија:
- референцу за рад на веома респективном пројекту
- могућност да напредује
- рад од куће
- могућност да научи нове технологије

Тражимо програмера способног за аналитично размишљање и добро разумевање туђег кода, који је савестан и педантан (због значајности апликације, те избегавања грешака у коду и сложенијим упитима).

Од програмера се очекује:
- одговоран приступ послу у унапред дефинисаним периодима радног време, минимум 4 сата рада морају бити између 9-17, уз могуће повремено (унапред договорно) померање према личним потребама.
- ефикасан, увежбан и брз рад уз коришћење неких од ИДЕ-а за ПХП развој (PHPeclipse пожељно)
- поштовање заданих рокова
- додатни рад у случајевима дедлајна, одговорност програмера је да до њих не дође - пројекат има здраву динамику и ми ћемо се трудити да евентуалну пресију наручиоца посла баферишемо према програмеру
- бар основно познавање JavaScript-a, AJAX-a, CSS-a
- познавање безбедног програмирања PHP скрипти и формирања сигурних SQL упита
- редовно писањње јасне документације и документовање свих евентуалних измјена модела
- разумевање УМЛ спецификација.

Значајан фактор у избору кандидата биће:
- коришћење ПХП Frameworka (навести које користите)
- коришћењење Code generator-а попут CodeSmith.
- напредније познавање JavaScript-а
- могућност освјежавања UML-а у складу са принудним измјенама интерфејса

Особа која не зна неку од технологија или концепата, али је вољна да је самостално ван радног времена научи, је такође добродошла.

Кандидати треба да се јаве на мејл sinisa.rudan@MagicWandSolutions.com
и при томе доставе своје ЦВ-еве и списак пројеката и еветнуално компанија у којима су до сада радили.

По пријему апликација, организоваће се други круг избора са мањим тестовима(задацима), али са циљем ширине покривености. Сваки вид материјала и коришћења интернета ће бити дозвољена.

Плата ће бити одређена по стручности програмера


 

contact us: office@MagicWandSolutions.com


Copyright ©   MAGIC WAND SOLUTIONS  TM